Iepazīsties ar mācību prakses

PROFESIJĀM

Un izvēlies SEV VISPIEMĒROTĀKO!

Mācies darot!

Profesijas apguve reālos darba apstākļos profesionāļu uzraudzībā. Mācības notiek attālināti speciāli izveidotā vidē. Pēc mācībām, katrs absolvents saņem licencētu sertifikātu, kas apliecinās apgūtās prasmes un iegūto praktisko pieredzi.

AKTUĀLĀS PROFESIJAS

Esi gatavs apgūt “UI/UX dizainera” profesiju?
Apgūsti UI/UX dizainera profesiju reālos darba apstākļos profesionāļu uzraudzībā.

Darba devēji pieprasa un visvairāk novērtē tieši praktisko pieredzi!
Prakse Tev ļaus iegūt to pieredzi, ko nevar iegūt augstskolā, bet tieši tas ievērojami palielinās Tavu konkurētspēju!

Mēs kopīgi radām apstākļus, kuros notiek efektīva jauno prasmju apguve.

NEPIECIEŠAMS

Liela priekšrocība, ja Tev piemīt vismaz daļa no:
- Interese un pašmotivācija apgūt mājaslapas dizainera profesiju;
- Precizitāte darbā ar sīkām detaļām;
- Pieredze rīkoties ar programmām Adobe - Ilustrator, Photoshop;
- Atbildības sajūta par uzticētajiem pienākumiem, spēja iesākto novest līdz galam;
- Interese sekot līdzi jaunākajām tendencēm, aktualitātēm;
- Gatavība iegūt zināšanas no pieredzējušiem speciālistiem;

PIENĀKUMI

Tavos pienākumos būs:
- Patstāvīga nepieciešamo prasmju apguve un praktizēšana;
- Sekošana nozares tendencēm un regulāra jaunu zināšanu apguve;
- Moodboard, wireframe un mājaslapas dizaina vai to atsevišķu elementu izstrāde;
- Radošo priekšlikumu sagatavošana un koncepciju izstrāde;
- Foto materiāla atlase un apstrāde vai ilustrāciju veidošana;
- Uzdevumu realizācija Adobe XD vai Figma programmā;
- Komunikācija ar projektu vadītājiem;

MĒS PIEDĀVĀJAM

Mēs kopīgi radām vidi, kurā attīstās Tavi talanti.

Mūsu piedāvājums Tev:
- Apgūt profesijas nianses un izstrādes procesu;
- Iespēju pielietot Tavas iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski, veidojot savu personīgo portfolio un iegūstot reālas pirmās atsauksmes no reāliem klientiem;
- Saprast visas prasmes un zināšanas, kuras neesi apguvis, bet kuras ir nepieciešamas profesijai;
- Saņemt ieteikumus, komentārus un atbalstu no nozares speciālistiem;
- Praktiskie uzdevumi zināšanu nostiprināšanai;
- Elastīgu mācību grafiku, apvienojot ar studijām vai esošo darbu;
- Apgūt un pielietot praksē nepieciešamo programmatūru - Adobe XD, Figma, Adobe Illustrator u.c.
- Attālināto režīmu, neatkarīgi no Tavas dzīves vietas;

Pēc veiksmīgas mācību prakses pabeigšanas, iegūsi licencētu sertifikātu “UI/UX dizaineris”, kas apliecinās iegūtās prasmes un pieredzi.

Mācību prakse 480 h apjomā.
Pilna laika prakse (8/h dienā) – 3 mēneši.
Nepilna laika prakse (4/h dienā) – 6 mēneši.
Var kārtot arī kā oficiālo skolas praksi.

Lai pieteiktos, rakstiet uz sadarbiba@piere.lv

Esi gatavs apgūt "Digitālo projektu vadītāja" profesiju?

Darba devēji pieprasa un visvairāk novērtē tieši praktisko pieredzi!
Prakse Tev ļaus iegūt to pieredzi, ko nevar iegūt augstskolā, bet tieši tas ievērojami palielinās Tavu konkurētspēju!

Digitālo projektu vadītājs ir profesija ar pieaugošu pieprasījumu, tāpēc šīs jomas speciālisti kļūst arvien nepieciešamāki darba tirgū.

Lai digitālais projekts tiktu realizēts atbilstoši klientu prasībām un norunātajiem termiņiem, ir svarīgs projektu vadītājs, kas pārliecinās, ka viss tiek paveikts, izmantojot paredzētos resursus. Tas ir cilvēks, kura ikdiena paiet komunikācijā ar mājaslapas izstrādātājiem un klientiem, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un klātienes tikšanos.

Mēs kopīgi radām apstākļus, kuros notiek efektīva jauno prasmju apguve.

TEV NEPIECIEŠAMS

Liela priekšrocība, ja Tev ir:
- Motivācija un vēlme iegūt pieredzi šajā profesijā;
- Rūpīga attieksme pret darbu un spēja iesākto novest līdz galam;
- Atbildības sajūta;
- Vēlme mācīties un profesionāli pilnveidoties;
- Labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
- Laika plānošanas iemaņas;
- Interese par tehnoloģijām, IT, mājaslapu dizainu nāks tikai par labu;

TAVI PIENĀKUMI

Tavos pienākumos būs:
- Komunikācija ar visām projektā iesaistītajām pusēm;
- Klientu prasību precizēšana;
- Darba uzdevuma sagatavošana un izpildes uzraudzība;
- Projektu kvalitātes kontrole;
- Iesaiste procesā visā projekta realizācijas gaitā;
- Laika plānošana iesaistītajiem speciālistiem;
- Piedāvājumu veidošana;

TAVI IEGUVUMI

Prakses laikā mēs nodrošināsim:
- Nepieciešamo teoriju;
- Praktisko pieredzi, kas piešķirs Tev konkurētspējīgu priekšrocību darba tirgū;
- Izpratni par mājas lapas uzbūves procesu;
- Nepieciešamos tehniskos rīkus, kas palīdz projektu vadītāja ikdienā;
- Izpratni par komandas vadīšanu un visām procesa niansēm;
- Izpratni par savu atbilstību šai profesijai;

Pēc veiksmīgas mācību prakses pabeigšanas, iegūsi sertifikātu "Digitālo projektu vadītājs", kas apliecinās iegūtās prasmes un pieredzi.

Mācību prakse 480 h apjomā.
Pilna laika prakse (8/h dienā) - 3 mēneši.
Nepilna laika prakse (4/h dienā) - 6 mēneši.
Var kārtot arī kā oficiālo skolas praksi.

Lai pieteiktos, rakstiet uz sadarbiba@piere.lv

Esi gatavs apgūt “Frontend programmētāja” profesiju?

Darba devēji pieprasa un visvairāk novērtē tieši praktisko pieredzi!
Prakse Tev ļaus iegūt to pieredzi, ko nevar iegūt augstskolā, bet tieši tas ievērojami palielinās Tavu konkurētspēju!

Apgūsti frontend programmētāja profesiju reālos darba apstākļos profesionāļu uzraudzībā. Mēs kopīgi radām apstākļus, kuros notiek efektīva jauno prasmju apguve.

NEPIECIEŠAMS

Liela priekšrocība, ja Tev ir:
- Labas priekšzināšanas HTML5/CSS3/JS;
- Patstāvīgums, spēja mācīties individuāli;
- Gatavība mācīties un izpildīt uzdevumus laikā;
- Pedantiskums un precizitāte attiecībā pret vizuālām lietām, spēja pamanīt sīkas detaļas;
- Atbildības sajūta par uzticētajiem pienākumiem, spēja iesākto novest līdz galam;
- Liela interese par Front-end iespējām un risinājumiem;

PIENĀKUMI

Tavos pienākumos būs:
- Unikālu wordpress tēmu izstrāde pēc dizaina;
- No Adobe XD vai FIGMA dizaina faila front-end izstrāde pēc nozares labākās prakses standartiem;
- WP konfigurēšana (pluginu uzstādīšana);
- Darbs ar versiju kontrolēm;
- Lapas ielādes ātruma optimizācija;
- Patstāvīga nepieciešamo prasmju apguve un praktizēšana;
- Sekošana nozares tendencēm un regulāra, patstāvīga jaunu zināšanu apguve;
- Komunikācija ar projektu vadītājiem;

MĒS PIEDĀVĀJAM

Mēs kopīgi radām vidi, kurā attīstās Tavi talanti. 

Mūsu piedāvājums Tev:
- Nepieciešamās teorētiskās zināšanas;
- Nepieciešamās apmācības efektīvai profesijas apguvei;
- Vērtīga praktiskā pieredze straujākai izaugsmei;
- Mācīties darot pēc "learn by doing" principiem;
- Praktiskie uzdevumi zināšanu nostiprināšanai;
- Elastīgu grafiku, apvienojot ar studijām, vai esošo darbu;
- Attālināto režīmu, neatkarīgi no Tavas dzīves vietas;

Pēc veiksmīgas mācību prakses pabeigšanas, iegūsi licencētu sertifikātu “Frontend programmētājs”, kas apliecinās iegūtās prasmes un pieredzi.

Mācību prakse 480 h apjomā.
Pilna laika prakse (8/h dienā) – 3 mēneši.
Nepilna laika prakse (4/h dienā) – 6 mēneši.
Var kārtot arī kā oficiālo skolas praksi.

Lai pieteiktos, rakstiet uz sadarbiba@piere.lv

Esi gatavs apgūt “Mājaslapas testētāja” profesiju?
Apgūsti mājaslapas testētāja profesiju reālos darba apstākļos profesionāļu uzraudzībā.

Darba devēji pieprasa un visvairāk novērtē tieši praktisko pieredzi!
Prakse Tev ļaus iegūt to pieredzi, ko nevar iegūt augstskolā, bet tieši tas ievērojami palielinās Tavu konkurētspēju!

Mēs kopīgi radām apstākļus, kuros notiek efektīva jauno prasmju apguve.

NEPIECIEŠAMS

Liela priekšrocība, ja Tev ir:
- Interese un gatavība apgūt mājaslapas testētāja profesiju;
- Spēja pamanīt sīkas detaļas, nianses, neatbilstības;
- Atbildības sajūta par uzticētajiem pienākumiem, spēja iesākto novest līdz galam;
- Bāzes izpratne par html/css;

TAVI PIENĀKUMI

Tavos pienākumos būs:
- Nepieciešamo prasmju apguve un praktizēšana;
- Mājaslapu testēšana balstoties uz izstrādāto testēšanas procesa scenāriju;
- Mājaslapas kvalitātes kontrole;
- Konstatēto nepilnību fiksēšana, dokumentēšana;
- Komunikācija ar projektu vadītājiem;

TAVI IEGUVUMI

Mēs kopīgi radām vidi, kurā attīstās Tavi talanti.

Testētājam būs jāapgūt:
- Interneta un mājaslapu darbības pamatprinicipi;
- Web-dokumenta uzbūves struktūru;
- Web-applikācijas drošības un aizsardzības pamatprincipus;
- SEO optimizācijas pamatprincipus;
- Nepieciešamos testēšanas rīkus;

Testētājam būs jāapgūst testēšanas kritēriji
- HTML derīgums;
- CSS derīgums;
- Elementu pieejamība (Web accessibility);
- Manuālā un vizuālā testēšana dažādās parlūkprogrammās;
- Funkcionālā testēšana;
- Mājaslapas ielādes ātruma testēšana;
- Mājaslapas optimizācijas pamatprincipi;
- SEO testēšanas un analīzes pamati;
- Drošības testēšana;
- Atklāto neatbilstību dokumentācija, aprakstīšana, atkārtota pārbaude pēc labojumiem.

Ko Tu varēsi paveikt pēc mācību prakses?

Būsi apguvis visus nepieciešamos pamatus atbilstoši profesijas prasībām darba tirgū:
- Tu būsi apguvis spēju precizēt problēmas avotus (JS profilātoru lietošana, browser dev-tools lietošana DOM struktūras analīzei);
- Spēju notestēt lapas drošību pret OWASP10 draudiem;
- Tev būs pieredze un zināšanas izmantot testēšanas rīkus vizuālajai lapas testēšanai dažādos pārlūkos;
- Varēsi veikt pilnvērtīgus lapas auditus (SEO, Drošība, ātrdarbība) un sagatavot nepieciešamās rekomendācijas;
- Iegūsi dokumentēšanas iemaņas, fiksējot konstatētās nepilnības.

PAPILDUS:
- Iegūsi vērtīgu praktisko pieredzi un aktuālas prasmes;
- Tiks nodrošināti praktiskie uzdevumi zināšanu nostiprināšanai;
- Mācīsies darot pēc "learn by doing" principiem;
- Elastīgs grafiks, iespēja apvienot ar studijām vai esošo darbu;
- Attālināti, neatkarīgi no Tavas dzīves vietas;


Pēc veiksmīgas mācību prakses pabeigšanas, iegūsi licencētu sertifikātu “Mājaslapu testētājs, kas apliecinās iegūtās prasmes un pieredzi.

Mācību prakse 480 h apjomā.
Pilna laika prakse (8/h dienā) – 3 mēneši.
Nepilna laika prakse (4/h dienā) – 6 mēneši.
Var kārtot arī kā oficiālo skolas praksi.

Lai pieteiktos, rakstiet uz sadarbiba@piere.lv

Esi gatavs APGŪT PROFESIJU?

Lūdzam sazināties ar mums sadarbiba@piere.lv! Vēstulē pastāsti par sevi un pievieno savu CV. Mēs sazināsimies ar Tevi.

VĒLIES APGŪT PROFESIJU?

Lūdzam sazināties ar mums sadarbiba@piere.lv Vēstulē pastāsti mums nedaudz par sevi un pievieno savu CV. Mēs sazināsimies ar Tevi, lai vienotos par tikšanās laiku.

VĒLIES APGŪT PROFESIJU?

Lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu sadarbiba@piere.lv! Vēstulē pastāsti mums nedaudz par sevi un pievieno savu CV. Mēs sazināsimies ar Tevi, lai vienotos par tikšanās laiku.

Lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@piere.lv! Vēstulē pastāsti mums nedaudz par sevi un pievieno savu CV ar portfolio. Mēs sazināsimies ar Tevi, lai vienotos par tikšanās laiku!