Mācību procesa

EFEKTIVITĀTE

Mēs esam pārliecināti, ka profesijas efektīva apguve ir iespējama tikai reālos darba apstākļos, pielietojot tās zināšanas, kas ir aktuālas tieši šobrīd.

KO MĒS DARĀM?

Kvalitatīvi sagatavojam jaunos speciālistus darba tirgum, nodrošinot tiem praktisko darba pieredzi un profesijai nepieciešamās prasmes. Mācību prakses laikā topošajiem speciālistiem ir iespēja iegūt darba pieredzi, darbojoties pie reāliem klientu projektiem profesionāļu uzraudzībā. Pēc praktiķu izstrādāta mācību plāna, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un finansiālajām iespējām, katrs var piedalīties praksē.

WIN

Uzņēmums iegūst realizētu projektu

WIN

Topošie profesionāļi iegūst praktisko darba pieredzi

WIN

Uzņēmums iegūst realizētu projektu

WIN

Topošie profesionāļi iegūst praktisko darba pieredzi

MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI - SKOLAS

Projektu realizē biedrība “Trainee Academy” sadarbībā ar mājaslapu izstrādes aģentūru sem.lv.

Kopējiem spēkiem ceļam jauniešu profesionalitāti un veicinām viņu talantu realizāciju.

MŪSU REALIZĒTI PROJEKTI

MŪSU VĒRTĪBAS

Sadarbība

Darbojamies saskaņoti, saskaņā ar savu dvēseli un talantiem, nevis uz individuālo ego vērsti. Mums ir svarīga kolektīvā inteliģence - lēmumi tiek pieņemti padomu došanas procesā.

Pilnveidošanās

Mēs būsim spēcīgāki, ja darīsim visu iespējamo, lai vairotu ikviena dalībnieka prasmes, pieredzi, palīdzētu citiem. Apzinoties savas stiprās un vājās puses, būs vieglāk pilnveidoties un profesionāli augt.

Vienlīdzība

Mums nav priekšnieki un priekšnieku priekšnieki. Visi komandas biedri ir vienlīdzīgi. Mums ikvienam ir vairākas lomas, kuras varam pildīt, gūstot dinamisku pieredzi dažādās pozīcijās.

Atbildība

Katrs pats ir atbildīgs, lai justos komfortabli, atskaitoties par savu darbu un paveikto citiem kolēģiem. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savām emocijām, sajūtām, vārdiem un rīcību.

Fokuss

Ik brīdi fokusējamies uz galveno mērķi - izveidot kvalitatīvu mājaslapu klientam un pilnveidot savas zināšanas. Ir svarīgi atcerēties, ka attīstāmies, lai attīstītos, nevis lai iegūtu "atzīmi" vai "diplomu".

Efektivitāte

Lai sasniegtu augstu efektivitāti, apmācības procesā tiek apgūtas tikai praktiskās zināšanas un darbā pārbaudītas metodes, kas ir aktuālas šobrīd darba tirgū, un tās visu laiku tiek papildinātas.