Vairāk par vārdiem –

PORTFOLIO

Piedāvājam Jums iepazīties ar mācību prakses audzēkņu darbiem, lai gūtu pilnu iespaidu.