Portfolio - Piere - praktiskā pieredze reālos darba apstākļos

Vairāk par vārdiem –

PORTFOLIO

Piedāvājam Jums iepazīties ar mācību prakses audzēkņu darbiem, lai gūtu pilnu iespaidu