UI/UX dizaina teorētiskie un praktiskie pamati.
About Lesson
Vadlīnijas, ar kurām ir jāiepazīstas, jāizprot, jāizmanto.
 
(Šo failu var pievienot arī kā Exercise File, nevis kā linku uz google dokumentu, ja tas ir aktuāli)
 
Dokumentu un tajā minēto resursu izpēteik rekomendējas veltīt ne mazāk par 2 h, piefiskēt Jūsuprāt noderīgāko savos konspektos.
 
Mēs apzinamies, ka materiāls nav ideāls, bet tas ir labs pamats, lai izprastu pamatlietas.
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
0% Complete