Komandas efektivitāte: Teorija, modeļi, faktori un piemēri

Vai jūs saprotat komandas efektivitātes vērtību mūsdienu straujajā pasaulē? Ja kādreiz esat bijis komandas dalībnieks, pastāv liela iespēja, ka jūsu atbilde ir pozitīva.

Ir grūti nepamanīt, ka efektīva sadarbība komandā mūsdienās ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Gadu gaitā darba vide ir kļuvusi daudzveidīgāka, dinamiskāka, digitālāka un izkliedētāka.

Tāpēc saglabāt koncentrēšanos uz komandas mērķi un atbalstīt veselīgas attiecības ar kolēģiem mūsdienu komandās ir sarežģītāk. Tomēr daudzi pētījumi pierāda, ka komandas panākumi joprojām ir atkarīgi no komandas efektivitātes pamatprincipiem.

Šajā rakstā mēs izpētīsim komandas efektivitātes jēdzienu un tuvāk aplūkosim tā principus un stratēģijas.

Apskatīsim komandas efektivitātes kritērijus un metodes, kā uzlabot darba efektivitāti. Jums tiks sniegti padomi, kā radīt veselīgu komandas klimatu un izveidot spēcīgu struktūru, lai sasniegtu komandas panākumus.

Kas ir komandas efektivitāte un kāpēc tā ir svarīga?

Komandas efektivitāti definē kā efektīvu komandas sniegumu; komandas potenciālu sasniegt savus mērķus noteiktā laika periodā.

Efektivitāte ir kvalitāte, kas veicina komandas darbinieku sniegumu, palielina komandas locekļu apmierinātību, paaugstina vēlmi strādāt kopā un uzlabo komandas locekļu kopējo rezultātu.

Zinātniskajā literatūrā ir daudz komandas efektivitātes definīciju.

Katra no tām cenšas uzsvērt dinamiku grupas iekšienē un ieskicēt, ka tas ir plašs jēdziens, kas tiek interpretēts dažādos veidos.

Daži no galvenajiem faktoriem, kurus var izmantot, lai noteiktu efektīvu komandu, ir grupas radītie galīgie rezultāti; grupas panākumu sekas katram komandas loceklim un palielināts potenciāls efektīvi veikt uzdevumus nākotnē.

Mūsdienu darba vidē attīstīt un uzturēt augsti efektīvu darba komandu ir izaicinājums.

Efektīvas komandas var ātri un efektīvi sasniegt savus mērķus un personīgi vai profesionāli augt.

Efektīvu grupu vadītājiem parasti izdodas izveidot līdzsvarotas attiecības starp komandas locekļiem, tādējādi veicinot viņu iesaistīšanos un iesaistīšanos.

Šāda veselīga vide pozitīvi ietekmē darba kultūru un palīdz komandai paaugstināt sniegumu un sasniegt labklājību.

Rezultātā komanda ģenerē ilgtspējīgi pozitīvus rezultātus, vadītāji iegūst elastīgu komandu, kas ir pilna ar fiziskiem vai garīgiem resursiem, kuri nepieciešami mērķu izpildei nākotnē.

Katras efektīvas komandas būtiskākie komponenti

Komandas efektivitātes lietderīga modeļa izveide ir viens no galvenajiem mūsdienu komandas zinātnes izaicinājumiem. Laikam ejot, komandas kļūst arvien daudzveidīgākas.

Mūsdienu resursu digitalizācija rada arī daudz problēmu, piemēram, laika joslu atšķirības, komandas organizēšana attālināti un konfliktu risināšana starp attālinātiem kolēģiem.

Līdz ar to pastāv dažādi komandu zinātnes modeļi, lai attīstītu uzticības kultūru. Tomēr katra efektīva komanda balstās uz komandas efektivitātes pamatmodeli.

Komandas panākumi ir atkarīgi no šādām piecām sastāvdaļām:

PSIHOLOĢISKĀ DROŠĪBA

Droša darba vide ļauj darbiniekiem pilnībā izmantot savu potenciālu, lūgt atgriezenisko saiti un riskēt kopā ar kolēģiem.

Psiholoģiskā drošība ir spēja paust savu viedokli, nebaidoties no negatīvām asociācijām. To var panākt, izmantojot atbalstošu kontekstu darbavietā.

Šī sajūta ir būtiska, lai būtu pārliecināti par sevi, uzdotu jautājumus un radītu inovatīvas idejas.

ATBILDĪBA

Pētījumi pierāda, ka uzticības sajūta var radīt kohēzijas un efektivitātes attiecības starp kolēģiem.

Tā nodrošinās komandas mijiedarbību, palīdzot komandas locekļiem paļauties vienam uz otru uzdevumu izpildē. Tas var palielināt darbinieku iesaistīšanos.

STRUKTŪRA UN SKAIDRĪBA

Lai sasniegtu mērķus, ir nepieciešama spēcīga izziņas struktūra par komandas locekļu lomām, plāniem un pienākumiem.

Komandas vadībai jānodrošina skaidri pienākumi, jānosaka reālistiski mērķi un jāizveido spēcīga struktūra, lai uzturētu komandas efektivitāti.

JĒGA

Darba jēgas atrašana palīdz komandas locekļiem sajust, ka viņu darbs ir atalgojums, sniedzot personīgās izaugsmes iespējas.

Dažādiem cilvēkiem darba jēga ir atšķirīga. Tas var būt finansiālais nodrošinājums, profesionālā izaugsme, palīdzība ģimenei, atbalsts komandai mērķu sasniegšanā, sevis izpausme utt.

IETEKME

Komandas locekļi vēlas redzēt, ka viņu rīcība patiešām var radīt ietekmi. Lai uzlabotu komandas efektivitāti, viņiem ir jāredz, ka viņu darbs ir svarīgs kolēģiem un veicina komandas panākumus.

Kā novērtēt komandas efektivitāti? 

Pētījumi liecina par skaidru saikni starp komandas efektivitāti un komandas sniegumu. Rezultātā komandu vadītāji cenšas līdzsvarot darbinieku sniegumu, lai uzlabotu komandas efektivitāti.

Bet vai jūsu komanda patiešām ir efektīva? Kā tieši jūs varat zināt, ka jūsu komanda ir efektīva? Daži no galvenajiem faktoriem, kas atšķir neefektīvas komandas no efektīvām, ir sadarbība starp komandas locekļiem, caurskatāmības kultūra un koncentrēšanās uz individuālajām atšķirībām.

Taču, lai iesaistītu komandu un palielinātu tās veiktspēju, ar teorētiskiem principiem vien nepietiek. Patiesībā komandu vadītājiem ir jāveic praktiski uzdevumi, lai novērtētu komandas efektivitāti.

Esam norādījuši 5 metodes, kas balstītas uz iepriekš aplūkotajiem komandas zinātnes modeļiem, lai palīdzētu jums efektīvāk veidot komandas procesus.

VINGRINĀJUMS KOMANDAS EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANAI

Vienkārša komandas uzdevuma izpilde var palīdzēt jums noskaidrot komandas pašregulācijas līmeni un noskaidrot, cik efektīva tā ir.

Vienkārši atbildiet uz tālāk minētajiem jautājumiem, pamatojoties uz 5 komandas efektivitātes komponentiem.

Psiholoģiskā drošība:

 • Vai jūsu komanda jūtas droši, saskaroties ar izaicinājumiem?
 • Vai jūs sniedzat savas komandas locekļiem atgriezenisko saiti vai viņi jautā jūsu viedokli par veiktajiem uzdevumiem?
 • Vai jūsu komandas locekļiem ir ērti atzīt savas kļūdas?

Uzticība:

 • Vai jūsu komandas locekļiem izdodas atrisināt attiecību konfliktus ar kolēģiem?
 • Vai viņiem ir skaidra saziņa par saviem uzdevumiem, progresu un sasniegumiem?

Skaidrība:

 • Vai jūsu prasības komandas locekļiem ir pārredzamas?
 • Vai viņi saprot, kā veikt noteiktus uzdevumus?

Nozīme:

 • Vai jūs saprotat individuālās atšķirības starp jūsu komandas locekļiem?
 • Vai jūs zināt, kādus projektus viņi uzskata par vērtīgiem?

Ietekme:

 • Vai jūs novērtējat komandas rīcību?
 • Vai viņu darbs veicina komandas panākumus?
 • Vai viņi var panākt nepārtrauktu progresu nākotnē?

Pat ja uz dažām atbildēm esat atbildējis ar "nē", paturiet prātā, ka tas ir būtisks solis ceļā uz komandas efektivitātes noteikšanu.

Tādējādi jūs varēsiet noskaidrot problēmas, kas palēnina jūsu komandas progresu, un koncentrēties uz tām, lai uzlabotu komandas sniegumu.

Kā nodrošināt komandas psiholoģisko drošību

Pamatojoties uz pētījumiem, ar kuriem dalījās Harvard Business Review, efektīvi komandu vadītāji dod iespēju savai komandai, palielinot psiholoģisko drošību darba vietā.

Bet kas vispār ir psiholoģiskā drošība, kāpēc tai ir nozīme un kā tā var padarīt darbu komandas locekļiem gandarījumu? Psiholoģisko drošību definē kā pārliecību, ka jūs netiksiet sodīts vai pazemots, daloties ar savām idejām, uzdodot jautājumus, paužot bažas vai kļūdoties.

To var panākt, radot psiholoģisko drošību komandā.

3 VEIDI, KĀ VEICINĀT PIEDERĪBAS SAJŪTU

Psiholoģiskā drošība ir saistīta ar daudziem ieguvumiem, piemēram, lielāku darbinieku iesaistīšanos, koordināciju komandas darbā un lielāku iesaistīšanos.

Saskaņā ar Harvard Business Review datiem, augsta piederība palielina darba sniegumu par 56 %, par 50 % samazina darbinieku mainības risku un par 75 % samazina slimības dienu skaitu.

Līdz ar to milzīgs gada ietaupījums ir vēl viens liels ieguvums no psiholoģiskās drošības darba vietā.

Ir 3 pārbaudīti veidi, kā uzturēt un veicināt piederības sajūtu savā komandā:

Mudiniet darbiniekus emocionāli piesaistīties. Ikvienam mēdz būt brīži, kad jūtamies demotivēti. Lai neļautu savām sajūtām sabojāt darba rezultātus, jums ir nepieciešamas gandarījuma pilnas attiecības ar kolēģiem. Komandas locekļiem ir nepieciešama droša vide, lai dalītos savās emocijās un gūtu spēku pabeigt savus uzdevumus, nejūtoties neērti.

Palīdziet komandai augt

Profesionālās izaugsmes sajūta ir viena no darbiniekiem visiepriecinošākajām darba daļām. Viņiem ir nepieciešams saņemt atgriezenisko saiti par saviem uzdevumiem, lai uzlabotu kļūdas, mācītos un attīstītos. Atgriezeniskās saites saņemšana nodrošinās dziļu zināšanu integrāciju, bet tikai tad, ja ir droša vieta, kur saņemt atgriezenisko saiti. Centieties izvairīties no darbinieku vainošanas par viņu nepareizo rīcību.

Apzinieties individuālās atšķirības

Resursu atšķirību izpratne sniedz vadītājiem iespēju uzzināt vairāk par saviem darbiniekiem. Iepazīstot savus kolēģus, iespējams efektīvi deleģēt uzdevumus. Taču viņu personīgo stipro un vājo pušu neievērošana var novest pie neefektīvas komandas. Lai gan, strādājot attālināti, uzzināt sīkāku informāciju par attālākiem kolēģiem var būt grūti, vienkāršas sarunas kafijas pauzēs var palīdzēt veidot komandas procesus.

Kā veidot uzticēšanās kultūru savā komandā

Papildus psiholoģiskajai drošībai uzticēšanās kultūra ir neatņemama veselīgas darba vides sastāvdaļa. Viens no visefektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no attiecību konfliktiem starp kolēģiem, ir pārredzamības kultūras attīstīšana. Tas nozīmē, ka komandas biedri atzīst viens otra pienākumus un ir pienācīgi informēti par viens otra ieguldījumu komandas mērķa sasniegšanā. Veidojot uzticēšanās kultūru savā komandā, jūs panāksiet, ka kolēģi cits pret citu izturēsies ar lielāku cieņu neatkarīgi no viņu prasmēm, zināšanām vai pieredzes. Vēl viens būtisks uzticēšanās ieguvums ir samazināts iespējamās kultūru sadursmes risks, kas var radīt daudz problēmu darba vietā.

3 VEIDI, KĀ VEICINĀT UZTICĒŠANOS KOMANDĀ

Tagad mēs apspriedīsim trīs praktiskus veidus, kā vairot uzticību savā komandā un nodrošināt, ka ikviena darbinieka ieguldījums tiek novērtēts.

Iepazīstiet viens otru personīgi

Izpratne par kolēģu personīgajām detaļām ir pārbaudīts veids, kā veicināt cieņu un uzticēšanos jūsu komandā. Pirms komandas sanāksmes sākšanas mēģiniet ieviest interesantus ledlaužus.

Pirms pāriet pie darba aktualitātēm, iepazīstieties ar kolēģu personīgo dzīvi. Šādā veidā komanda būs iesaistīta visas sanāksmes laikā un arī pēc tās.

Uzskatiet viens otru par unikālu personību

Pētījumi pierāda, ka darbinieku unikālo vajadzību pārvaldība ir lielisks veids, kā attīstīt uzticību. Apsveriet ikviena darbinieka viedokli, pievērsiet uzmanību viņa domām un centieties integrēt viņa viedokli pašreizējā komandas plānā.

Organizējiet prāta vētras sesijas un mudiniet komandas locekļus nākt klajā ar radošiem veidiem, kā risināt pašreizējās problēmas.

Novērtējiet darbinieka centienus

Praktizējiet pateicību un sakiet saviem kolēģiem "paldies", lai parādītu, ka patiesi novērtējat viņu ieguldījumu komandas darbā. Pat ja viņi nav ieguldījuši visas pūles, tas viņus mudinās strādāt labāk un izmantot visu savu potenciālu, zināšanas un prasmes.

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana palīdz veidot komandas efektivitāti

Efektīvās, augsti funkcionējošās komandās vienmēr ir vieta elastīgai vadības attīstībai.

Uzņēmumiem ir jārūpējas par savu komandas locekļu prasmēm un zināšanām un jāveicina viņu profesionālā izaugsme, lai neatpaliktu no mūsdienu standartiem un tendencēm.

Pētījumi (Weng & Mcelroy, 2010) pierādīja ciešo saikni starp karjeras izaugsmi un organizācijas attīstību, kas nozīmē, ka iespēja iegūt zināšanas un pilnveidot savas ar darbu saistītās prasmes palielina izredzes sasniegt organizatoriskus panākumus.

Un atgriezeniskās saites sniegšana ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā palīdzēt darbiniekiem augt. Veidi, kā uzņēmums sniedz atgriezenisko saiti saviem darbiniekiem, būtiski ietekmē viņu iesaistīšanos un apņemšanos.

Piemēram, kļūdu izklāsts kolēģu priekšā var veicināt komandas konfliktu, nevis veicināt komandas stiprināšanu.

Lai radītu veselīgu atgriezeniskās saites kultūru un mudinātu komandas locekļus iekļaut atgriezenisko saiti savā darbībā, ņemiet vērā šādus padomus:

 • Saglabājiet draudzīgu toni, sniedzot atgriezenisko saiti.
 • Lai izvairītos no konfliktiem komandā, sniedziet atgriezenisko saiti individuālās sanāksmēs, nevis formālās darba sanāksmēs.
 • Centieties radīt drošu atgriezeniskās saites vidi, kurā darbinieki labprāt saņem atgriezenisko saiti.
 • Sniedzot atgriezenisko saiti, norādiet gan pozitīvos, gan negatīvos rezultātus.
 • Esiet iejūtīgi un saglabājiet pozitīvu attieksmi.

Kā pilnvarot komandu, nodrošinot struktūru, pārredzamību un pārskatatbildību

Mūsdienu darbavietā ir daudz izaicinājumu un sarežģītu struktūru, kuras darbiniekiem var būt grūti izprast. Tomēr, ja ir spēcīga struktūra, palielinās apmierinoša darba snieguma izredzes.

Vienota izpratne par jūsu stratēģiju, uzņēmuma mērķiem un komandas locekļu pienākumiem arī veicina komandas efektivitātes paaugstināšanos.

Organizācijas struktūras skaidrošana un tās padarīšana pārredzamāku var dot labumu jūsu komandai vairākos dažādos veidos un veicināt organizācijas efektivitāti.

PIEŠĶIRT CILVĒKIEM SKAIDRU ATBILDĪBU UN RADĪT PĀRSKATATBILDĪBU

Attiecībā uz komandas līmeni atbildība nozīmē, ka komanda soli pa solim ievēro vadlīnijas, pabeidz projektus pirms termiņa un izpilda vadītāja cerības.

Lai pilnvarotu komandas līmeni, vadītājam ir jārada atbildība katram komandas loceklim. Katram jaunam projektam ir jābūt vienam acīmredzamam īpašniekam, kas ir atbildīgs par projekta veiksmi vai neveiksmi.

Šim vienam cilvēkam jābūt atbildīgam par saviem pienākumiem gan ikdienas darbā, gan ilgtermiņa mērķu sasniegšanā.

Atbildība parasti attīsta uzticību starp komandas locekļiem un palielina komandas produktivitāti.

Komanda var vieglāk sasniegt panākumus, ja katrs komandas loceklis ir atbildīgs par dažādiem uzdevumiem.

VEIDI, KĀ RADĪT UN UZŅEMTIES LIELĀKU ATBILDĪBU

Pareiza uzdevumu deleģēšana:

Vadītājam ir jāizprot komandas locekļu resursu atšķirības un jādeleģē uzdevumi atbilstoši viņu prasmēm un zināšanām. Centieties pārliecināties, ka katram projektam ir skaidrs īpašnieks, kas ir atbildīgs par visiem uzdevumiem.

Skaidri definēt lomas:

Komandas locekļiem ir jāsaprot, ko tieši jūs no viņiem sagaidāt. Ja cilvēki pilnībā apzinās savu lomu, viņi jūtas pārliecinātāki uzņemties atbildību par darbu. Turklāt, izprotot viens otra pienākumus un lomas, komandas locekļu savstarpējie konflikti tiek risināti efektīvi.

Izvirziet ilgtermiņa mērķus un izskaidrojiet tos komandas locekļiem:

Būt atbildīgam pret savu komandu nozīmē definēt, ko vēlaties sasniegt ilgtermiņā. Apzinoties ilgtermiņa mērķus, komandas locekļiem būs vieglāk saprast, ko viņi cenšas sasniegt, veicot ikdienas uzdevumus.

Tas arī palielinās pārredzamību un motivēs komandas locekļus rūpēties par savu pienākumu izpildi.

TRANSPARENCIALITĀTE

Pārredzamību var definēt kā atklātu un godīgu saziņu ar komandas locekļiem. Pārredzama darba kultūra nozīmē, ka cilvēkiem ir skaidrs priekšstats par katra komandas locekļa pienākumiem un lomām.

Ja informācija starp vadītāju un komandas locekļiem plūst brīvi, komandas klimats parasti kļūst saliedētāks, kā rezultātā palielinās komandas locekļu apņemšanās un iesaistīšanās.

Vadītājiem ir jāsaprot, ka būt pārredzamiem nenozīmē tikai dalīties ar pietiekamu informācijas daudzumu. Patiesībā ir jārada uzticēšanās kultūra, lai komandas locekļi justos ērti, publiski runājot un uzdodot jautājumus.

Šeit ir sniegti daži padomi, kā nodrošināt komandai pārredzamību:

 • Izvirziet reālistiskas cerības.
 • Esiet godīgi ar komandas locekļiem, lai palielinātu komandas līderību.
 • Sniedziet atgriezenisko saiti.
 • Dalieties ar informāciju par uzņēmuma mērķiem un darbības rezultātiem.
 • Veiciniet komunikāciju starp komandas locekļiem.
 • Veidojiet uzticēšanās kultūru.

Kā padarīt darbu jēgpilnu jūsu komandas locekļiem

Darba jēgpilnība tiek definēta kā darba pozitīvais ieguldījums cilvēka dzīvē (Mowday, Porter & Steers, 1982).

Pētījumi pierāda, ka jēgpilnam darbam ir nozīmīga loma darbinieku spējas paaugstināšanā, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Tas palīdz cilvēkiem būt motivētiem darba veikšanas procesā un justies apmierinātiem ar rezultātu.

Saskaņā ar Hackman un Oldham (1976) teikto, darba jēgpilnība ir saistīta ar dažādiem pozitīviem ar darbu saistītiem rezultātiem. Ņemot to vērā, palīdzot komandas locekļiem atrast darba jēgu, var veicināt komandas efektivitātes paaugstināšanos. Vadītāji visā pasaulē izmanto vairākus paņēmienus, lai padarītu darbu jēgpilnāku komandas panākumiem. Turpmāk aplūkosim dažas no visbiežāk izmantotajām stratēģijām, lai palielinātu darba jēgpilnību.

UZ KLIENTU ORIENTĒTA DOMĀŠANAS VEIDA ATTĪSTĪŠANA

Uz klientu orientēta domāšana ir bieži izmantots biznesa plāns, kas vērsts uz klientu vajadzībām. Šā plāna galvenais mērķis ir palielināt uzņēmuma ietekmi un padarīt to vērtīgāku klientiem. Uz klientu orientēta domāšanas veida ideja ir radīt savstarpēju sapratni starp darbiniekiem un klientiem.

Pirmkārt, darbiniekiem ir grūti rūpēties par klientu vajadzībām, ja uzņēmums nepietiekami novērtē viņu prasības, un otrādi - klienti nevar būt apmierināti, ja darbinieki nepievērš uzmanību viņu vajadzībām.

Lai izstrādātu stratēģiju, kas vērsta uz klientiem, vadītāji izmanto šādus veidus:

 • Izpratne par mērķauditorijas vajadzībām - noskaidrojiet, kas ir jūsu mērķauditorija, noskaidrojiet tās vajadzības un mērķus un apziniet, vai jūsu uzņēmums apmierina viņu cerības.
 • Rūpes par klientu apkalpošanu - uzņēmuma panākumi ir būtiski atkarīgi no atbilstošas klientu apkalpošanas. Pārliecinieties, ka jūsu klienti var viegli sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, ja viņiem rodas jautājumi par jūsu produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmumu.
 • Iegūstiet klientu atsauksmes - aiciniet klientus regulāri piedalīties aptaujās, saņemiet atsauksmes un iekļaujiet tās savos nākotnes plānos.

VEIDI, KĀ RADĪT KOPĪGU MĒRĶI UN MOTIVĒT KOMANDU.

Pētījumi pierāda, ka tad, ja komandu saista kopīgs mērķis, ir vieglāk sasniegt panākumus. Kolektīvs mērķis rada uzticēšanos, pārredzamību un atbalsta sajūtu, pildot savus pienākumus. Tāpēc kolektīva mērķa attīstīšana var palielināt komandas dalībnieku motivāciju.

Lūk, daži no efektīvajiem veidiem, kā komandā radīt kolektīvu mērķi:

 • Veiciniet saviesīgas tikšanās - katram komandas loceklim ir jājūtas, ka viņš ir daļa no kopuma. Aicinot komandas locekļus uz saviesīgiem pasākumiem, tiks attīstītas emocionālās saites starp viņiem, tādējādi stiprinot komandu.
 • Piedāvājiet iespējas attīstības posmā - laiku pa laikam cilvēki pierod pie saviem pašreizējiem pienākumiem un zaudē motivāciju. Lai izvairītos no darba kvalitātes pazemināšanās, ir jānodrošina profesionālās izaugsmes iespējas. Iespēja paaugstināt kvalifikāciju palielinās komandas locekļu motivāciju.
 • Noskaidrojiet lomas - definējiet katra komandas locekļa lomas un precīzus pienākumus. Ja komandai ir kopīgs mērķis, katram tās dalībniekam ir jāzina, cik vērtīgs ir viņa ieguldījums un ko dara citi, lai sasniegtu kopīgo mērķi.

Kā palīdzēt komandai izjust tās ietekmi un rezultātus

Komandas locekļiem ir jājūt, ka viņi progresē savu mērķu sasniegšanā. Skaidrojot darba rezultātu un sniedzot atgriezenisko saiti, parasti panāk labāku sniegumu. Atgriezeniskā saite vai nu no autoritātēm, vai kolēģiem var palīdzēt darbiniekiem noteikt, vai viņi strādā pietiekami labi, lai sasniegtu kolektīvos mērķus. Tā ļauj darbiniekiem ne tikai uzlabot kļūdas un izvēlēties efektīvākas stratēģijas mērķu izpildei, bet arī sajust, ka viņu darbu atzīst un novērtē citi. Rezultātā viņi saprot, ka viņu ieguldījums patiešām var radīt ietekmi. Lai palīdzētu komandas locekļiem sajust savu ietekmi, jums ir jāatzīst viņu panākumi. Vienkārši komandas sanāksmei pievienojiet papildu piecas minūtes, lai atzīmētu komandas produktivitātes sasniegumus. Novērtējiet individuālos centienus, kā arī kolektīvos panākumus. Šādā veidā komanda jutīs, ka viņu darbs spēj kaut ko mainīt.

Biežāk uzdotie jautājumi par komandas efektivitāti

KAS PADARA KOMANDU PAR EFEKTĪVU KOMANDU?

Jaunu izaicinājumu pieņemšana, pārredzama darba vide un kopīgi mērķi ir daži no galvenajiem faktoriem, kas padara komandu par efektīvu komandu. Efektīvas komandas locekļiem ir skaidri definētas lomas, viņi koncentrējas uz saviem pienākumiem, cenšas viens otru atbalstīt un novērtē savu ieguldījumu. Atgriezeniskās saites saņemšana un tās iekļaušana darbā ir citi komandas efektivitātes aspekti.

KĀDI IR PIECI KOMANDAS EFEKTIVITĀTES NOSACĪJUMI?

 1. Skaidrs mērķis - efektīva komanda zina, uz ko tā tiecas.
 2. Atbildība - komandas locekļiem ir jābūt apņēmīgiem savu darba daļu paveikt laikā.
 3. Precīzi definētas lomas - komandas locekļiem ir jāsaprot savi un citu locekļu pienākumi un ieguldījums komandā.
 4. Efektīvs vadītājs - efektīvai komandai ir vajadzīgs vadītājs, kas spēj efektīvi veikt uzdevumus, organizēt un iesaistīt komandu.
 5. Pārredzamība - godīga saziņa starp komandas locekļiem radīs uzticības kultūru.

KĀDAS IR SEŠAS EFEKTĪVAS PROJEKTU KOMANDAS ĪPAŠĪBAS?

 1. Kopīgi mērķi - efektīvas projekta komandas dalībniekiem ir kopīgi mērķi un viņi vienojas par to sasniegšanas veidiem.
 2. Efektīva saziņa - komandas locekļiem ir atklāti un savlaicīgi jāsazinās, lai efektīvi risinātu problēmas.
 3. Savstarpēja cieņa - kolēģu uzticēšanās un cieņa veicina komandas efektivitāti.
 4. Optimistiska attieksme - komandas locekļi, kuriem ir pozitīvas prognozes un "var darīt" attieksme pret savu darbu, parasti strādā labāk.
 5. Laika vadība - efektīva komanda pievērš uzmanību termiņiem un organizē uzdevumu izpildi iepriekš.
 6. Saliedētība - spēcīga emocionālā saikne palīdz komandas locekļiem uztvert grupu kā vienu veselumu.

Kopējais secinājums par komandas efektivitāti

Rezumējot var teikt, ka komandas efektivitātei ir liela nozīme plašāku komandas mērķu sasniegšanā un panākumu gūšanā. Lai gan mūsdienu izaicinājumu pilnajā darbavietā kļūst arvien grūtāk noturēties līdzi, efektīva komandas vadība cenšas saglabāt koncentrēšanos uz komandas galveno mērķi un izstrādāt iedarbīgus veidus, kā palielināt kopējo sniegumu. Ik pa laikam parūpējieties par komandas efektivitātes mērīšanu, padariet darbu jēgpilnu komandas uzdevumam, veidojiet uzticības kultūru un atbalstiet komandas locekļus. Tādā veidā viņi varēs panākt pārmaiņas un attīstīt komandas efektivitāti.

Saistītie raksti

Līderības prasmes – 10 svarīgākās prasmes darba vietā, lai gūtu panākumus

Būt vadītājam nav viegls uzdevums. Ir ārkārtīgi grūti vadīt cilvēkus, ja nespēj vadīt pat sevi. Lai kļūtu par labāko līderi, ir jābūt labām līdera prasmēm ...

LASĪT VAIRĀK

Laika vadības prasmes

Kādas tās ir, kā tās uzlabot un piemēri?

Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka dienā nav pietieka ...

LASĪT VAIRĀK

Komandas efektivitāte: Teorija, modeļi, faktori un piemēri

Vai jūs saprotat komandas efektivitātes vērtību mūsdienu straujajā pasaulē? Ja kādreiz esat bijis komandas dalībnieks, pastāv liela iespēja, ka jūsu atbilde ir poz ...

LASĪT VAIRĀK